Validace telefonních čísel

Od teď už zákazníky neztratíte. Díky Foxentry si jednoduše ověříte existenci telefonního čísla a jeho schopnost přijímat hovory či SMS. Neověřujeme slepě jenom formát čísla, ale přímo prověřujeme dané číslo. Jsme schopni zjistit i další informace jako je např. aktuální operátor a typ telefonní linky. Validace telefonních čísel se u nás dělí na základní a rozšířenou (výchozí).

Klíčové vlastnosti – základní validace

 • Kontrola formátu zadaného čísla – kontrolujeme, zda číslo neobsahuje nepovolené znaky a zda obsahuje všechny potřebné číslice.
 • Automatické doplnění předvolby – validujeme telefonní čísla i bez vyplněné předvolby. Takové číslo se validuje podle výchozí země (defaultně nastavená ČR)
 • Mezinárodní čísla – validujeme nejenom česká čísla ale i ta mezinárodní
 • Callback po validaci – po každém vložení e-mailu do formuláře může Foxentry vyvolat nějakou vývojářem definovanou akci. Můžete tak sami reagovat na platné či neplatné čísla.
 • Nastavení vzhledu – většinu vlastností si jednoduše nastavíte přímo v naší administraci. Složitější úpravy je možné řešit pomocí CSS.  V administraci si snadno upravíte:
  • zobrazení infohlášek a stavů
  • chování jednotlivých kolonek ve vašem formuláři
  • skok na další políčko po vyplnění
 • Nastavení limitů – v administraci máte možnost si nastavit maximální počet požadavků za den, povolené IP adresy či na kterých URL adresách Foxentry zobrazovat.
 • Zabezpečený přenos pomocí SSL – veškerá komunikace s naším serverem probíhá šifrovaně. Žádná třetí strana se k údajům dostat nemůže. Do naší databáze ukládáme pouze anonymizovaná data (číslo +420798******), která slouží pouze ke správnému odečtení kreditů a pro vaši kontrolu.

Klíčové vlastnosti – rozšířená validace

Rozšířená validace disponuje všemi vlastnostmi základní validace a navíc má:

 • Reálná kontrola existence čísla – během zlomku sekundy jsme schopni zjistit, zda číslo opravdu existuje
 • Schopnost přijímat hovory a SMS – zjišťujeme, jestli je číslo schopné přijmout hovor či SMS
 • Vyplnění hidden (skrytých) polí formuláře – po odeslání formuláře může dle libosti Foxentry vyplnit skrytá pole dodatečnými informacemi viz. níže.
 • Informace o operátorovi – u každého čísla jsme schopni zjistit, u jakého operátora se momentálně nachází
 • Typ linky – určíme, zda je číslo pevná či mobilní linka

Instalace

Pro použití ve webovém formuláři je potřeba:

Pro instalaci do aplikací, interních systémů, atd. navštivte naši stránku API