Validace jmen

Usnadňujeme nejenom zadávání adres a firem, nabízíme i rozšířenější možnosti při zadávání jmen. Minimalizujeme počet překlepů a svým klientům dáváme další data, která využijí např. při svých marketingových kampaních.

Klíčové vlastnosti

 • Kontrola jmen podle databáze – kontrolujeme zadaná jména podle databáze četnosti jmen v ČR od Statistického úřadu. Dokážeme vyhodnotit pravděpodobný překlep a uživatele na to upozornit.
 • Našeptávání relevantních jmen po překlepu – uživatele při špatně zadaném jménu upozorníme na chybu a nabídneme mu našeptávačem relevantní ekvivalent. Při zadaném jménu „pert“  vyskočí hláška „Mysleli jste Petr?“
 • Callback po validaci – po každém vložení jména do formuláře může Foxentry vyvolat nějakou vývojářem definovanou akci. Můžete tak sami reagovat na platné či neplatné jména.
 • Vyplnění hidden (skrytých) polí formuláře – po odeslání formuláře může dle libosti Foxentry vyplnit skrytá pole dodatečnými informacemi viz. níže.
 • Doplnění oslovení v 5. pádu – Foxentry umí ke každému jménu doplnit správné oslovení všech jeho částí. Dr. Petr Novák – Vážený pane doktore Petře Nováku. Umíme doplnit i zdrobněliny (Péťo).
 • Určení pohlaví podle jména -podle jména dokážeme rozpoznat pohlaví jedince. Můžete tak snadno selektovat své zákazníky.
 • Slovenská i česká jména – v administraci si můžete zvolit validaci jmen podle českých i slovenských standardů.
 • Několikapolíčkové rozvržení – poradíme si se všemi typy rozvržení. Je jedno, jestli používáte 2 kolonky nebo jen jednu pro jméno i příjmení společně.
 • Nastavení vzhledu – většinu vlastností si jednoduše nastavíte přímo v naší administraci. Složitější úpravy je možné řešit pomocí CSS.  V administraci si snadno upravíte:
  • zobrazení infohlášek a stavů
  • chování jednotlivých kolonek ve vašem formuláři
  • skok na další políčko po vyplnění
 • Nastavení limitů – v administraci máte možnost si nastavit maximální počet požadavků za den, povolené IP adresy či na kterých URL adresách Foxentry zobrazovat.
 • Zabezpečený přenos pomocí SSL – veškerá komunikace s naším serverem probíhá šifrovaně. Žádná třetí strana se k údajům dostat nemůže. Do naší databáze ukládáme pouze anonymizovaná data (Jméno Pe***, příjmení No***), která slouží pouze ke správnému odečtení kreditů a pro vaši kontrolu.

Instalace

Pro použití ve webovém formuláři je potřeba:

Pro instalaci do aplikací, interních systémů, atd. navštivte naši stránku API