Validace e-mailů

Vyhněte se chybám v objednávkách a maximalizujte svůj open rate ve vašich rozesílkách. Foxentry nekontroluje pouze formát zadáného e-mailu, reálně ověřuje existenci e-mailových záznamů na doméně a schopnost e-mailů přijímat nové zprávy. Validaci e-mailů máte možnost využívat ve 2 možnostech – základní validace a rozšířená validace (výchozí).

Klíčové vlastnosti – základní validace

 • Kontrola formátu zadaného e-mailu – kontrolujeme, zda e-mail neobsahuje nepovolené znaky a zda obsahuje všechny potřebné údaje.
 • Našeptávání při nejčastějších překlepech – uživatele při špatně zadaném e-mailu upozorníme na chybu a nabídneme mu našeptávačem relevantní ekvivalent. Při zadaném e-mailu „petr@gamil.com“  vyskočí hláška „Mysleli jste petr@gmail.com?“
 • Callback po validaci – po každém vložení e-mailu do formuláře může Foxentry vyvolat nějakou vývojářem definovanou akci. Můžete tak sami reagovat na platné či neplatné e-maily.
 • Nastavení vzhledu – většinu vlastností si jednoduše nastavíte přímo v naší administraci. Složitější úpravy je možné řešit pomocí CSS.  V administraci si snadno upravíte:
  • zobrazení infohlášek a stavů
  • chování jednotlivých kolonek ve vašem formuláři
  • skok na další políčko po vyplnění
 • Nastavení limitů – v administraci máte možnost si nastavit maximální počet požadavků za den, povolené IP adresy či na kterých URL adresách Foxentry zobrazovat.
 • Zabezpečený přenos pomocí SSL – veškerá komunikace s naším serverem probíhá šifrovaně. Žádná třetí strana se k údajům dostat nemůže. Do naší databáze ukládáme pouze anonymizovaná data (e-mail petr@****.com), která slouží pouze ke správnému odečtení kreditů a pro vaši kontrolu.

Klíčové vlastnosti – rozšířená validace

Rozšířená validace disponuje všemi vlastnostmi základní validace a navíc má:

 • Kontrola domény – ověřujeme existenci domény a případně uživatele upozorníme na chybu.
 • E-mailové záznamy na doméně – zjišťujeme, jestli má doména nastavené e-mailové záznamy
 • Schopnost přijímat e-maily – u daného e-mailu vyhodnocujeme schopnost přijímat nové zprávy

Instalace

Pro použití ve webovém formuláři je potřeba:

Pro instalaci do aplikací, interních systémů, atd. navštivte naši stránku API