Přidání člena

Nemusíte na to být  sami! Přizvěte si do Foxentry pár kolegů. Jednotlivým lidem můžete přidělovat různá práva přístupu.

  • klikněte na Můj tým (bod č. 1)
  • klikněte na Přidat člena (bod č. 2)

  • vyplňte kontaktní údaje (pokud je již člen registrovaný ve Foxentry, po zadání emailu se kolonky vyplní automaticky) (bod č. 3)
  • vyberte si jednu z funkcí, kterou bude nový člen vykonávat. Pro každou funkci platí různá přístupová práva (bod č. 4)
  • můžete si nastavit i vlastní oprávnění (bod č. 5)
  • klikněte na Přidat člena (bod č. 6)

A je to. Teď už stačí, aby pozvaný potvrdil pozvánku, která mu přijde e-mailem.