Nastavení limitů u projektu

U každého projektu máte možnost nastavit si různé podmínky omezení služeb. Tato funkcionalita je vhodná např. k omezení Foxentry podle zemí, povolení požadavků nad rámec balíčku. Díky těmto omezením máte také možnost např využívat Foxentry pouze interně, na určitých IP adresách.

Pozor:  zásahem do tohoto nastavení můžete Foxentry ve vašem projektu zcela vypnout nebo výrazně omezit.

Kde to najdu?

  • v projektu přejděte do Nastavení (bod č. 1)
  • klikněte na Obecné nastavení (bod č. 2)
  • úplně dole najdeme sekci Limity

Co a jak nastavit?

V administraci nabízíme celkem 3 omezení:

  • Omezit Foxentry podle zemí – můžete omezit funkcionalitu některých našeptávačů/validátorů, tak aby byla dostupná pouze pro uživatele z určité země (podle IP adresy uživatele)
  • Povolit požadavky nad rámec balíčku – V případě, že jsou požadavky nad rámec aktivovaného balíčku služeb zakázány, dojde v momentě vyčerpání požadavků zahrnutých v balíčku k pozastavení služby. V opačném případě bude služba fungovat nadále a požadavky nad rámec balíčku budou zaúčtovány podle ceníku zvoleného balíčku služeb a vyfakturovány vždy 10. den v měsíci zpětně za předchozí měsíc
  • Povolit pouze určité IP adresy – v tomto bodě máte možnost přidat libovolné množství přesných IP adres a pro ně služby buď povolit či zakázat