Nastavení limitů u projektu

U každého projektu máte možnost nastavit si různé podmínky omezení služeb. Tato funkcionalita je vhodná např. k zamezení útoků na váš web a přílišnému využití kreditů u projektu. Díky těmto omezením máte také možnost např využívat Foxentry pouze interně, na určitých IP adresách.

Pozor:  zásahem do tohoto nastavení můžete Foxentry ve vašem projektu zcela vypnout nebo výrazně omezit.

Kde to najdu?

  • v projektu přejděte do Nastavení (bod č. 1)
  • klikněte na Obecné nastavení (bod č. 2)
  • úplně dole najdeme sekci Limity

Co a jak nastavit?

V administraci nabízíme celkem 3 omezení dle kreditů a IP adres:

  • Max. kreditů za den – tato metrika určuje, kolik daný projekt může maximálně využít kreditů. Po dosažení této hodnoty se služby automaticky vypnou a zpřístupní se opět až následující den
  • Max. kreditů za den z jedné IP adresy – podobně jako bod nahoře toto omezení stanovuje, kolik kreditů maximálně může využít jedna IP adresa. Tímto způsobem tak lze zabránit např. přílišnému využívání služeb jedním uživatelem. Nutné je ale dodat, že v některých případech připadá IP adresa více lidem, takže byste zde měli mít dostatečnou vůli
  • Povolit pouze určité IP adresy – v tomto bodě máte možnost přidat libovolné množství přesných IP adres a pro ně služby buď povolit či zakázat