Zjištění stavu validace formulářů

Váš webový formulář může jakýmkoliv způsobem pracovat s aktuálním stavem informací zadaných ve formuláři pomocí tzv. callbacku. Můžete tak reagovat na špatně vložené informace do kolonek či vyvolávat různé akce při validním/nevalidním formuláři.

Máte 3 možnosti, jak na to:

Aktuální stav validity celého formuláře pomocí Javascriptu

Jednoduchým příkazem

var form = document.querySelector(„form“);
Foxentry.isFormValid(form)

můžete ověřit aktuální stav validity.

Funkce vrátí True, False či Warning podle toho, jestli je celý formulář validní nebo ne. Stav Warning se používá např. při validaci jmen, při méně obvyklých jménech (sice jméno nemáme v databázi, ale je zadáno validně).

Komplexní stav jednotlivých vstupů formuláře pomocí Javascriptu

var form = document.querySelector(„form“);
Foxentry.formValidation(form)

Funkce vrátí stav validace True, False či Warning celého formuláře a zároveń seznam vstupů s jejich stavem validace:

  • seznam validních vstupů (ve formuláři označených zelenou fajfkou)
  • seznam nevalidních vstupů (ve formuláři označených křížkem)
  • seznam vstupů s výstrahou (ve formuláři označených žlutým vykřičníkem) – tyto vstupy jsou vyplněný pravděpodobně nesprávně či neobvykle. Informace ale mohou být validní.

Tímto způsobem máte možnost si projít všechny zadané údaje a nastavit si, které vstupy budete akceptovat pouze ve validním stavu, a které vstupy i např. s výstrahou. Následně můžete např. povolit odeslání formuláře, popř. zobrazení nějaké hlášky.

Validace pomocí skrytých HTML inputů

Foxentry vykonává průběžnou validaci formuláře, u kterého nastala změna (uživatelem nebo na základě opravy/vyplnění naším validátorem). Na základě této průběžné validace se do HTML kódu generují skryté formulářové inputy (vstupy), které obsahují informaci o tom, zda je celý formulář validní, a které vstupy jsou validní/nevalidní/s výstrahou podobně jako u bodu výše.

Tento typ validace se hodí pro formuláře, u kterých před odesláním neprobíhá žádná javascriptová kontrola. Většinou jde o jednoduché weby se základním formulářem, který se ihned odešle a až na serveru se kontroluje, jestli obsahuje nějaké chyby.

Tímto způsobem můžete na server dostat skryté inputy s informací o validitě jednotlivých inputů a je na vás, jak si to vyhodnotíte – které vstupy musí být validní a které vstupy můžou mít např. „warning“.